روغن هیدرولیک فشار زیادی را تحمل می کند و به روغن ترمز شباهت دارد. از اشکال پمپ دورانی هیدرولیک در صنعت است که در آن با چرخش دندهها روند پمپ نمودن روغن را انجام میدهند. انرژی هیدرولیک به ترکیبی از فشار و همینطور جریان مورد نیاز محرک ها به جهت انجام کارهای موثر گفته می شود. به جهت همین منظور، مایع موجود در یاری فنر ناچار می شود از طرز خروجی های محدود و سیستم های شیر جریان یابد، براین اساس مقاومت هیدرولیکی تولید می کند. تنها هنگامی می توان از مخلوطهای روغنی یا امولسیونهای روغن در آب استفاده کرد که وضعیت کاری سیستم، افت و خیز محدود دمای سیستم هیدرولیک و محیط را تنظیم کند.دمای عمل روغن در حد قابلیت و امکان باید در میان 60 – 10 باشد. روغن در حین عده شدن میله پیستون از این غشا عبور می کند و مقاومت جریان خاصی ایجاد می کند. این گونه پمپها بسته به مقدار جریان دامنه ویسکوزیته تا ۲۲۰۰cSt را تحمل میکنند. 4- برای این که روغن در سیستم هیدرولیک جریان داشته باشد و کمبودی از حیث میزان روغن به وجود نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک پس از عبور از جک هیدرولیک، از طریق شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن بر می گردد. هنگام رانندگی، ماشین بایستی ساکت باشد و صدای غیرعادی تولید نکند، براین اساس هنگامی که ماشین در حین رانندگی صدای ترق می دهد، می بایست فوراً روغن را تحلیل کرد تا ببیند آیا قابل مراقبت می باشد یا نیاز به تغییر تمام دارد. امر باید در حین حرکت ماشین تماما اثبات باشد، چنانچه لرزش ها از حد معمول ارتقا یابد، نشان دهنده شروع ضعف دستور می باشد که در بعضی مورد ها منجر به آسیب دیدن آن می شود و همین سرانجام نقص در کارایی است. زمانی که خودرو پس از دست اندازها یا زمان حرکت در جاده های مالامال دست انداز مبتلا لرزش های زیادی می شود و این لرزش ها متوقف نمی شود، این نشان دهنده ضعف جاذب و احتمال جراحت دیدن است، پس باید بدانید که جواب امداد فنر در خودرو است. زمانی که امداد فنر بیش از قدمت اثر گذار خود به کار گیری می شود، می تواند به سیلندر لبریز از روغن آن جراحت وارد نماید و سبب ساز نشت همین روغن و زخم دیدن امداد فنر شود. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط حساس چه جایی و طریق به کار گیری از فشار شکن هیدرولیک در بین راهی دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر