احیای ادغام و ادغام – ازدواج های شرکتی دوباره انجام می شود کسب و کار


آبعد از یک توقف همه گیر ، معاملات 900 میلیارد دلاری در اواخر سال 2020 اعلام شد. امسال با پیشنهاد پیشنهادی از mgm Resorts for Entain ، یک اپراتور شرط بندی بریتانیایی ، و احتمال 18 میلیارد دلار ارتباط بین گودزک و توکوپدیا ، دو اندونزیایی ، داغ آغاز شد. عزیزانشان

این مقاله در بخش بازرگانی چاپ چاپ تحت عنوان “احیای ادغام و ادغام” منتشر شده است


منبع: bazarche021.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>