آیا معامله بزرگ Medline خبر از بازگشت خریدهای عظیم می دهد؟


بفروشگاه های عملکرد تا گردن خشک می شوند در اوایل سال جاری ، شرکتهای سهام جهانی به میزان 1.9 تریلیون دلار سرمایه مصرف نشده داشتند. در این ماه ، سه تن از بزرگترین ها ، بلک استون ، کارلایل و هلمن و فریدمن ، با پرداخت 34 میلیارد دلار برای کنترل Medline ، ارائه دهنده تجهیزات پزشکی توافق کردند. این بزرگترین وام بازخرید شده از بحران مالی جهانی از سال 2007 تا 2009 خواهد بود که در بیشتر این قبیل خریدهای مربوط به بدهی بازپرداخت می شود.

این مقاله در بخش “تجارت” چاپ چاپ شده تحت عنوان “مقابله با فراوانی” منتشر شد.


منبع: bazarche021.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>