مهم بیش از ۲۰ گزینه، Learning Games for Kids مهم بازیهای مختلف و جذابی هست که کودکان میتوانند مهم استفاده از آن ها به شکل صحیح تایپ کردن را یاد بگیرند. تایپو از پاراگراف وب سایت های پارسی لهجه هست که به رخ فن ای آموزش تایپ ده انگشتی را ارائه میکند. به جهت برنامه نویسی حتمی هست شما تایپ 10 انگشتی را به لطف فرا بگیرید تا بتوانید در شغل خویش چیره ظاهر شوید. دروس و تمرینها هرکدام به بخشهای متفاوتی از کلیدهای کیبورد اختصاص پیدا کرده تا بتوان فقط روی نقاط ضعف فعالیت کرد. زمان تمرین تایپ 10 انگشتی عملکرد کنید نخست سوای نگاه نمودن به کیبورد، فقط حروف مختلف را تایپ کنید. هم اکنون شما درسهای تایپیست شدن را آموختهاید و باید تمرین کنید. تکنولوژی ما را به نقطهای رسانده که هم اکنون استعمال از کامپیوتر یکی از نیازهای نخستین انسانهاست. بنابراین شما دارای استعمال از این بازیها و نشاندن کودکتان پای کیبورد کامپیوتر، میتوانید به آن ها تایپ کردن آموزش دهید. به همین طریق کودکان میتوانند نخست از دروس متفاوت نحوه تایپ درست را یاد بگیرند، در بازیها کارایی خویش را ارتقاء دهند و حالت تایپ نمودن را در تستهای مختلف تحلیل کنند. همچنین بچهها میتوانند در آغاز ۱۰ مرحله آموزشی بازی را سپری کنند و آن‌گاه دقت و شتاب تایپ خویش را بسنجند. ولی دقت نمایید که اصلا فشار زیادی بر روی مچ نباید باشد و انگشتان بایستی به راحتی به اطراف حرکت کنند. مطلب پیش رو، شامل ۱۰ سایت و بازی متعدد و درگیر کننده و ولی رایگان است، که هم کودکان را درگیر میکنند و هم به آن ها امداد می کنند که در قالب سرگرمی، تایپ نمودن را نیز یاد بگیرند. همین بازی کاملا مجانی است و یک عدد از بهترین گزینههای همین لیست تلقی میشود. وب سایت FreeTypingGame یک عدد از بهترین گزینههای پیشنهادی به شمار میرود چرا که حیاتی بخشهای متمایز از درسها، بازیها و تستهاست. گزینههای ارائه شده در همین بازی در قالب گربههای پرنده، سیبهای آبدار و نینجاهای توانمند ارائه میشود. بعضی از بازیهای ارائه شده به شما اجازه می‌دهند که درجه دشواری یا دوران تحصیلی نوباوه را هم معین کنید. همینطور محفظه این بازی حیاتی طراحیهای متمایز است و مرتبه سختیهای متمایز را نیز ارائه خواهد داد. دروس در همین بازی به شما اجازه میدهندکه از فی مابین ۳۰ مورد مختلف (بر شالوده کلیدهایی که تمرین مهم آن را آموزش دیدهاید) حق گزینش داشته باشید. نوشتن دارای توجه بالا و بدون نگاه کردن به کیبورد منجر تمرکز روی نوشته نوشته می شود از طرفی سرعت تالیف حیاتی تمرین دوچندان و متد آموزشی ما ارتقاء زیاد زیادی خواهد داشت. همین تارنما در قالب بازی با دروس، تمرین و بازیهای گوناگون است. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه مهم کجا و طرز به کارگیری از آموزش تایپ در ورد 2010 دارید، می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر